Uroki Gdańska cz. 6 – Ulica Długa

Uroki Gdańska powracają po przerwie świątecznej. Najnowszy odcinek skupia się na Ulicy Długiej- najbardziej reprezentacyjnej ulicy Gdańska.

Ulica Długa

To reprezentacyjna ulica Gdańska, biegnąca przez Główne Miasto w dzielnicy Śródmieście. Jej przedłużeniem jest Długi Targ, z którym stanowi tzw. Drogę Królewską.

W XIII wieku pełniła funkcję traktu kupieckiego, z przedłużeniem w postaci owalnego placu targowego. Był to wtedy prawdopodobnie główny ciąg drożny Gdańska.Po zajęciu Gdańska przez Zakon krzyżacki, trakt ten stał się najważniejszy na całym Głównym Mieście. Od 1331 roku bywa określana w dokumentach miejskich jako Longa Platea. W średniowieczu cały odcinek od ówczesnej Bramy Długoulicznej (dziś Brama Złota) aż do Bramy Kogi (dzisiejsza Brama Zielona) był uznawany jako jedna ulica.

Od zawsze Długa i Długi Targ były częścią miasta zamieszkiwaną przez najzamożniejszych. Kamienice należały do najzacniejszych patrycjuszy, kupców i ludzi piastujących wysokie urzędy. Z powodu uroczystych parad, przeprowadzanych nią w latach 1457-1552, wzięła się jej nazwa Droga Królewska. Tu właśnie wynajmowano królom polskim obszerne kwatery, a z okazji świąt rodziny królewskiej wyprawiano huczne fajerwerki.

Wygląd ulicy zmieniał się przez wieki. W XIX w. zaczęły z niej znikać przedproża (ostatnie usunięto w roku 1872). Sama ulica i Targ zostały wybrukowane w 1882 roku kostkami importowanymi ze Skandynawii (wcześniej była pokryta kamieniami polnymi). W okresie późniejszym przez ulicę poprowadzono linię tramwajową. Przed 1945 ulica nosiła nazwę Langgasse.

[Foto1]

Ulica Długa została całkowicie zniszczona, a dziś, po odbudowie, stanowi atrakcją turystyczną. Usunięto szyny tramwajów, a na miejscu starych kostek brukowych pojawił się szlifowany granit. Obecnie na ulicy odbywa się wyłącznie ruch pieszy.

Ciekawe miejsca:

Dom Ferberów (zwany Adam i Ewa)

Kamienica zbudowana w 1560 w stylu renesansowym w Gdańsku na Głównym Mieście przy ul. Długiej, jest zwieńczona herbami Polski, Gdańska i Prus Królewskich, zdobiona pilastrami, posągami i medalionem. Budynek jest udekorowany fryzem z motywami niderlandzkimi.

Dom Ferberów należał do rodziny Ferberów, jednej z najbardziej wpływowych w Gdańsku, dała ona miastu: 6 burmistrzów, 3 ławników, 6 rajców, 3 kanoników i 1 biskupa.

Drzwi wejściowe do kamienicy były zdobione figurami Adama i Ewy, o których legenda głosiła, że są siedliskiem diabelskiej mocy. Z tego powodu, od 1786, po śmierci ostatniego potomka rodu Ferberów kamienica przez długi czas była niezamieszkana, dopiero po przebudowie i usunięciu drzwi wierzący w tę legendę uznali, że klątwa przestała ciążyć nad kamienicą.

Dom Uphagena

Powstał w latach 70. i 80. XVIII wieku jako siedziba rajcy gdańskiego Jana Uphagena. Jest to kamienica gdańska, która zachowała swój pierwotny charakter. Stało się tak dzięki zapisowi Uphagena, który zabronił swym spadkobiercom zmian w wystroju domu. Dzięki temu można było w początkach XX w. utworzyć tu muzeum wnętrz. W 1944 jego wyposażenie zostało zdemontowane i ewakuowane, dzięki czemu znaczna jego część przetrwała wojnę i w latach 1993-98 została na powrót umieszczona w odbudowanej kamienicy.

Dom Schumannów

Renesansowa kamienica z 1560 roku stojąca się w Gdańsku przy ulicy Długiej 45 i jednocześnie ostatni dom w południowej pierzei tejże ulicy. Ufundowana przez Hansa Connerta, na przestrzeni dziejów wielokrotnie zmieniała właścicieli. Nazwę przyjęła od gdańskiej patrycjuszowskiej rodziny Schumannów. Na początku XX wieku mieściła się tu kawiarnia, a w podziemiach sklep tytoniowy.

W czasie II wojny światowej znacznie ucierpiała. Odbudowana staraniem między innymi przewodników gdańskich. Obecnie mieści się w niej siedziba Oddziału Gdańskiego PTTK, informacja turystyczna, pokoje gościnne “Dom Schumannów”, redakcja Pomorskiego Kwartalnika Turystyczno-Krajoznawczego “Jantarowe Szlaki”, Koło Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK im. Franciszka Mamuszki i inne kluby.

Kamienica Czirenbergów (Czirenbergów-Frederów)

Barokowa kamienica, znajdująca się w Gdańsku przy ulicy Długiej 29. Została wzniesiona około roku 1620. Fasada kamienicy jest dziełem architekta Abrahama van den Blocke, zaś medaliony z głowami cezarów rzymskich z roku 1549 są wcześniejszymi dziełami Piotra Ringeringa. Na attyce widnieją w eliptycznych polach trzy napisy w języku łacińskim, pośrodku napis „PRO INVIDIA” (dla zazdrości).

[Foto2]

Kamienica przeszła później na własność pochodzącej z Hesji kalwińskiej rodziny Czirenbergów (Zierenbergów, Czierenbergów). W Bazylice Mariackiej znajduje się epitafium rodu – dzieło Abrahama van den Blocke z roku 1616. Daniel Zierenberg (zm. 1602) i Johann Zierenberg (zm. 1642) byli burmistrzami Gdańska.

Lwi Zamek

Kamienica w Gdańsku, przy ulicy Długiej 35. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od dwóch rzeźb, przedstawiających lwy znajdujących się na portalu głównym kamienicy, które wcześniej znajdowały się na przedprożu kamienicy.

Zaprojektowana przez Hansa Kramera i wzniesiona w 1569. W XVII wieku zamieszkujący kamienicę Schwartzwaldowie urządzali dysputy w gronie wybitnych uczonych i artystów. W 1636 mieszkał tu król Władysław IV Waza w czasie wizyty w Gdańsku. Od 1984 w kamienicy mieści się Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku.

Więcej ciekawych zdjęć obiektów na Ulicy Długiej znajdziecie w odpowiednim temacie na forum.

W kolejnym odcinku zapraszam wszystkich Was na spacer Długim Targiem. Wyjątkowo premiera najbliższego odcinka odbędzie się w nadchodzący weekend, a nie jak dotąd- w środę.

Opracowano na podstawie:

www.wikipedia.org
www.gdansk.pl

Sprawdź temat na forum

Może Ci się również spodobać...