Regulamin

Regulamin „Always – Bon Jovi Portal”

1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania „Always – Bon Jovi Portal” (dalej Portal).
 2. Działalność Portalu służy promowaniu zespołu Bon Jovi w Polsce polegającym na zrzeszaniu fanów, publikowaniu informacji oraz umożliwianiu użytkownikom wymiany poglądów.
 3. Portal jest ogólnodostępny i bezpłatny, jednakże pewne jego funkcjonalności mogą być zastrzeżone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
 4. Portal prowadzony jest przez Always – Bon Jovi Fanklub, zwanym dalej Fanklubem.
 5. Serwis jest zasobem ciągłym o numerze ISSN 2081-3570.
 6. Fanklub jest autoryzowanym fanklubem – organizacją non-profit, której celem statutowym jest popularyzacja twórczości zespołu Bon Jovi w Polsce poprzez informowanie o życiu zespołu, społeczną aktywizację miłośników zespołu i inne działania mające na celu wspieranie fanów zespołu.
 7. Fanklub posiada oficjalną zgodę na prowadzenie autoryzowanego fanklubu Bon Jovi udzieloną przez Universal Music Polska z siedzibą w Warszawie.

2. Administrator i regulamin

 1. Administratorem portalu jest Always – Bon Jovi Fanklub.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości, funkcjonalności i regulaminu Portalu. O każdej zmianie Administrator będzie informował komunikatem zamieszczonym z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Forum

 1. Publikowanie postów jest zastrzeżone wyłącznie dla użytkowników zalogowanych Portalu.
 2. Zabronione jest zamieszczanie postów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami – w szczególności obraźliwych, wulgarnych i godzących w dobra innych osób.
 3. Posty naruszające postanowienia pkt 3.2. Regulaminu będą bezwzględnie usuwane przez Administratora bądź Moderatora Portalu.
 4. Administrator i Moderatorzy Portalu zastrzegają sobie prawo usuwania postów niezwiązanych z tematyką Portalu, zawierających treści reklamowe, a także sprzecznych z internetowym savoir-vivre.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników, skutki włamań hakerskich polegających na kasowaniu lub modyfikowaniu treści, a także szkody spowodowane przerwami w działaniu Portalu.

4. Publikacje i komunikaty

 1. Administrator publikuje na Portalu artykuły i komunikaty. Treści te są chronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Prawa do publikacji i utworów udostępnianych użytkownikom Portalu przysługują Administratorowi lub osobom trzecim. Publikacje i utwory stanowiących własność osób trzecich są udostępniane w ramach stosownych umów i licencji udzielonych Administratorowi.
 3. Zabronionym jest kopiowanie, modyfikowanie i publikowanie treści udostępnionych na Portalu bez uprzedniej zgody Administratora.
 4. Treści publikowane przez Administratora mogą być komentowane przez użytkowników zalogowanych Portalu. Do komentarzy stosuje się odpowiednio regulacje zawarte w pkt 3.2 – 3.5. niniejszego Regulaminu. 

5. Rejestracja użytkownika

 1. Rejestracja użytkownika jest dobrowolna.
 2. Każdy użytkownik może mieć na Portalu tylko jedno konto.
 3. Zaleca się aby hasło składało się się z co najmniej 8 znaków zawierających duże i małe litery oraz znaki specjalne.
 4. Zabronionymi są wszelkie działania użytkowników mogące zakłócić bądź utrudnić działanie Portalu.
 5. Administrator i Moderatorzy zastrzegają sobie prawo do kasowania kont użytkowników łamiących niniejszy Regulamin oraz blokowania możliwości ponownego zarejestrowania przez nich kont.

6. Polityka prywatności

Wszelkie kwestie dotyczące polityki prywatności i regulacji danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

7. Polityka cookies

Wszelkie kwestie dotyczące polityki plików cookies znajdują się w dokumencie Polityka cookies.

23 kwietnia 2018 r.