This Day in History: 2017-12-13

Ogłoszenie włączenia Bon Jovi Rock’n’Roll Hall Of Fame w 2018 r.