F       A       N       K       L       U       B
Klubowicze Miesiąca:

Październik: Bon Jóvka, Aśka B oraz Gosia.Wrzesień: Bon Jóvka oraz Aśka B., przyznano drugą nagrodę dla Gośki.

Sierpień: Bon Jóvka oraz Zonk, przyznano drugą nagrodę dla Aśki B.INFORMACJE:

     Na naszej stronie ogłoszony jest nieustający konkurs na Klubowicza Miesiąca. Jak każdy inny, konkurs ten musi mieć regulamin. Oto on:

1. W konkursie mogą wziąść udział tylko członkowie BON JOVI: Always Fanklub. Przed wysłąniem pracy należy przystąpić do klubu.
2. W konkursie biorą udział prace w jakiejkolwiek formie. Mogą to być grafiki wszelkiego rodzaju, programy, prezentacje we flash'u, dźwięki, kompozycje pulpitu, wygaszacze ekranu, jak i również prace konwencjonalne, jak wyklejanki, wydzieranki, rysunki. Możliwości są nieograniczone, przesyłajcie co tylko zrobicie.
3. Prace w postaci binarnej należy przesyłać na adres bonjovi_konkurs@free.of.pl. Pozostałe prace na adres: BON JOVI: Always Fanklub, ul. Glebowa 38 A, 61 - 312 Poznań. W przypadku wysyłania wielomegabajtowych prac na e-mail proszę najpierw powiadomić o jaką wielkość chodzi.
4. Oprócz prac, nagradzone mogą zostać pomysły na rozwinięcie strony, oraz bezpośrednia pomoc. Może to być: dostarczenie brakujących elementów, projekt jakiejś grafiki do wykorzystania na stronie i inne.
5. termin nadsyłania prac: ostatni dzień miesiąca. Prace wysłane po tym terminie przechodzą na miesiąc następny.
6. Laureat wyłaniany jest w pierwszym tygodniu miesiąca następującego po miesiącu nadesłania pracy. Laureat powiadamiany jest przez e-mail.
7. Nagrody (płyty i single) zostają wysłane na ustalony ze zwycięzcą adres.
8. Przysyłając pracę oświadczasz, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i praw autorskich, że jesteś jej autorem oraz zgadzasz się na wykorzystywanie jej do celów konkursowych.
9. Jeżeli dana praca jest programem, wygaszaczem, kompozycją itp. zezwalasz na umieszczenie jej w dziale download w celu udostępnienia jej innym fanom. Jeżeli sie nie zgadzasz wyraźnie to zaznacz!
10. Wszelkie inne, nie zawarte w tym regulaminie, postanowienia ustalane są poprzez prawo obyczajowe, a wszelkie spory rostrzygane polubownie.